كتاب هاي غواصی

نام دوره قیمت-تومان حداقل سن مدت زمان دوره تعداد dive پیش نیاز
Discover Scuba 100,000 10 1 day 1 No
Open Water Diver 600,000 15 4-5 days 5 Confind Water 4 Open Water No
Adventure Diver 250,000 15 2 days 3 Open Water Course
Advanced Open Water 450,000 15 3 days 5 Open Water Course
EFR 150,000 ----- 1 days ------- ---------
Rescue Diver 4,000,000 15 3 days ------- Advanced Open Water
Master Scuba Diver 1,500,000 15 7 days 12-15 Rescue Diver Course
Dive Master 2,000,000 18 3 weeks 4 scenario Rescue Diver Course
Assistant Instructor 1,200,000 18 7 days ------ Divemaster


نام دوره تخصصی قیمت-تومان حداقل سن مدت دوره تعداد dive پیش نیاز
Wreck diver Specialty 350,000 15 2 days 4 Adventure Course
Night diver Specialty 300,000 12 2 days 3 Open Water Course
Deep diver Specialty 350,000 15 2 days 3 Adventure Course
Search & Recovery Specialty 300,000 12 2 days 3 Adventure Course
Enriched Air diver Specialty 3,300,000 15 1 day 2 Open Water Course
UnderWater Navigator Specialty 300,000 10 2 days 3 Open Water Course
UnderWater Photographer Specialty 300,000 10 1 days 2 Open Water Course
Peak Performance Buoyancy 1,800,000 10 1 days 2 Open Water Course
Project AWARE رایگان -- 1 day -- --


 • *پس از پایان هر دوره گواهینامه بین المللی از سوی پدی صادر خواهد شد .
  * هزینه صدور گواهینامه بين المللي به نرخ حواله روز محاسبه و دريافت مي گردد .
  * دوره های فوق بصورت خصوصی نیز قابل برگزاری می باشد.
  * در صورت شرکت گروه 5 نفری 10% تخفیف ارائه میشود.
  * در صورت شركت در دوره Open Water و Advanced Open Water در يك مرحله از5% تخفيف برخوردار شوید
  * در صورت گذرندان پنج دوره تخصصی گواهینامه مستر اسکوبا دایور رایگان صادر می شود.
  * دوره های آموزشي شامل : دفترچه ثبت دایو،دفترچه ياداشت و روانويس می باشد.

  (جهت دريافت اطلاعات بيشتر و ثبت نام مختلف اينجا را كليك كنيد)

  empty-img-big